• Fanline ve-400 Похожие

  8197 РУБ.

 • Fanline ve-400-4 Похожие

  11749 РУБ.

 • Viyana'daki 4. Türk Göç Konferans_nda titiz bir hakem sürecinin ard_ndan 72 oturum 2 workshoptan olu_an bir konferans program_ olu_turulmu_tur. 350 sözlü sunum 400 yazar taraf_ndan dünyan_n çe_itli ülkelerden kat_l_mla gerçekle_tirilmi_tir. 4. Türk Göç Konferans_nda sunulan seçme bildiri metinlerinin bir k_sm_ revize edilerek ve geni_letilerek çe_itli ulusal ve uluslararas_ dergi ve kitaplarda yay_nland_. Bu derlemede sizlere konferansta sunulan bildirilerden bir seçki daha sunuyoruz. Bu bildiri derlemesi göç alan_nda temel alanlar çerçevesinde dört bölümden olu_maktad_r. _lk bölüm de Göç, Ekonomi ve Sosyal Politika, ikinci bölümde Göç, Kimlik Ve Diaspora, üçüncü bölümde Kentle_me, Siyaset ve Göç Politikalar_ ve dördüncü bölüm ise Tarih, Sanat ve Göç ba_l___ alt_nda çe_itli çal__malar yeralmaktad_r. Umuyoruz ki bu çal__malar da Türkçe göç yaz_n_n_n geli_mesine mütevazi bir katk_ olacakt_r.
  Похожие

  1814 РУБ.

 • Gözardı edilen bir dönem ve gözardı edilen bir kesim: Yaşlılık ve yaşlılar... Ne kadar süreyle ve nereye kadar inkar edebilir veya kaçabilirsiniz ki? Hayatımızın bir parçasıdır yaşlanmak... Ve hepimiz günü geldiğinde birer yaşlı yetişkin olacağız. Peki, Susanna Tamaro'nun deyişiyle, bir şemsiyeyi unutur gibi doğallıkla bırakıp unuttuğumuz ninelerimizin ve dedelerimizin sorunlarıyla ilgilenmeden, toplumsal yaşamı düzenleyebilmemiz olanaklı mı? Yaşlılığın olumlu ve olumsuz boyutlarını kendimiz için öğrenmemiz gerekmez mi? Ailemizdeki ve çevremizdeki yaşlı bireylere nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, tüm bu soruların yanıtlarını, yaşlanmayı ve yaşlı birey olmanın karakteristiğini iyi tanıyarak verebiliriz. Okullarda bize öğretilmeyen bu bilgileri, yetişkin öğrenmesi ve yetişkin eğitimi çalışmalarıyla edinmek mümkün. Yaşlılığın getirdiği hastalıklarla ve yaşlılara karşı sergilenen ayrımcılıkla mücadele etmeden, daha mutlu ve huzurlu bir toplum kurabilmek olanaksız. Bu çalışmada, bunun neden önemli olduğu ve nasıl başarılabileceği üzerine değerlendirmeler ve öneriler sunulmuştur...
  Похожие

  3427 РУБ.

 • Boss VE-20 вокальный процессор
  BOSS ve-20 Похожие

  20990 РУБ.

 • Document from the year 2016 in the subject Guidebooks - Nutrition, Food, Drinking, , language: Turkish, abstract: İNSAN VÜCUDU YAPISAL FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN HAVA ( OKSİJEN) GÜNEŞ VE SU DAN BAŞKA KARBONHİDRATLARA ,PROTEİNLERE,YAĞLARA DA İHTİYAÇ DUYMAKTADIR.İNSAN VÜCUDU KENDİNDE VEYA VÜCUTTA BULUNAN BAZI BESİNLERİ KENDİ İÇİNDE DEĞİŞİME UĞRATARAK GEREKLİ BESİNLERİN VE GIDALARIN BİR KISMINI AZ MİKTARDA DA OLSA KENDİSİ ÇEŞİTLİ HORMONLAR VE SALGILAR YARDIMIYLA ÜRETEBİLMEKTEDİR.SAĞLILKLI BİR İNSAN VÜCUDU İÇİN GEREKLİ OLAN VE VÜCUTTAKİ " OTO KONTROL SİSTEMİNİN " KENDİSİNİN DEĞİŞİM METOTLARIYLA ELDE EDEMEDİĞİ VEYA YETERİNCE KENDİSİNİN ÜRETEMEDİĞİ VE BUNLARIN DIŞARIDAN GIDALARLA,BESİNLERLE ALMAK ZORUNDA OLDUĞU VİTAMİNLERE,MİNERALLERE,MADENLERE VE ESER ELEMENTLERE DE İHTİYACI VARDIR.ÖYLEYSE SAĞLIKLI İNSAN ORGANİZMASI İÇİN KARBONHİDRATLARIN,PROTEİNLERİN VE YAĞLARIN YANINDA VİTAMİNLERE ,MİNERALLERE ,MADENLERE VE ESER ELEMENTLERE DE İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR EZLEMDİR.İNSAN VÜCUDUNUN GEREK KENDİ YAŞAMINI SÜRDÜRMESİ VE GEREKSE İÇERİDEN VE DIŞARIDAN GELEN VE GELEBİLECEK HERTÜRLÜ MİKROPLARA VE HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMA SİSTEMİNİN GELİŞMESİ VE SAVAŞMASI İÇİN BU VİTAMİNLERE ,MİNERALLERE VE MADENLERE İHTİYAÇ DUYMAKTADIR.İNSAN VÜCUDUNDA BULUNAN EN KÜÇÜK BİRİMLER HÜÇRELERİMİZDİR VE İNSAN VÜCUDU MİLYONLARCA , MİLYARLARCA HÜÇRELERDEN OLUŞMAKTADIR.BU HÜÇRELERİN " HEPSİNİN KENDİNE ÖZGÜ BİR ÇALIŞMA ORTAMI VE " O ANKİ " DURUMA GÖRE " İHTİYAÇ DUYDUĞU VİTAMİNLERE ,MİNERALL...
  Похожие

  1202 РУБ.

 • Kitabın ana konusu, Marka Yönetimi ve işletme ürünlerinin markalaşma sürecinde izlenebilecek politikalardır. Bunlardan bir tanesi ürün tercihi politikasıdır. İşletme Yönetimi'nde marka yönetiminin hedefi "ürün tercihi'dir". Çünkü global ekonomide 2 olgu gözlemlenmektedir. Bir, global ekonomiler artık tam rekabet piyasası özelliği kazanmaktadır. Çok sayıda ve birbirine benzer ürünler vardır. Buna işletme yönetiminde, isomorphism denilmektedir. İkinci durum budur. İşletmeler ve ürünlerin birbirine benzemesi; tüketicinin ürün tercihinde zorlanması ve işletmenin satış baskısı yaşamasıdır. Bu nedenle bu proje, işletmelerin markalaşması sürecini incelemektedir. Çünkü marka, ürün tercihinde önemli görevler alabilir. İsomorphist süreçte; İşletme, süreçler ve ürünler birbirine benzemekte ve işletmeler ve ürünleri piyasada rakiplerinden farklılaşamamaktadır. Bu durum piyasada satış baskısı oluşturmakta ve markalaşma sürecinin ve ürün tercihi'nin önemini artırmaktadır.
  Похожие

  7414 РУБ.

 • Kurt ulusalci cevrelerce "halkin ozsavunmasi" seklinde tanitilan bu strateji bolgede dokuz aya yakin bir surede degisik ilce ve illerde, 400'un uzerinde guvenlik gorevlisinin sehit olmasina, bir o kadar da sivil vatandasin olmesine, 350.000'den fazla insanin goc etmesine veya evlerini uzun sure terk etmelerine ve cok sayida orgut uyesinin olmesine neden olmustur.Bu calismanin giris, metodoloji ve ikinci bolumunu olusturan saha calismasi 2016 Mart ayinda ABD merkezli arastirma enstitusu Rethink Institute tarafindan, "Resurgence of the Kurdish Conflict in Turkey: How Kurds View It" ismiyle yayinlandi. Ayrica ikinci bolumde yer alan "Gercek Kesit" isimli kisimlar da sonraki arastirmalarla metne eklendi.Mulakat yapilan orneklem grubu secilirken Hakkari, Sirnak, Mardin, Diyarbakir ve Sanliurfa illerindeki siyasal tablo gozonunde bulunduruldu. Arastirma sicak bolgedeki "kamuoyu algisini" tarafsiz bir sekilde resmetmeyi hedeflemektedir..Murat HANILI - DR. Mehmet YANMIS2016 / DIYARBAKIR
  Похожие

  1652 РУБ.

 • Sağlık hizmetlerinde öncelik belirleme, sağlık politikası ve ekonomisinin önemli konularından birisidir. Sağlık sistemlerinde sağlık harcamalarının sürekli artması, hastalıkların sürekli değişkenlik göstermesi, nüfusun yaşlanması ve sağlık teknololjisindeki hızlı gelişme sağlık sektöründe öncelik belirlemeyi zorunlu kılmaktadır. Hayatımızda olduğu gibi sağlık sistemlerinin yönetiminde de her zaman kaynakların ve sağlık hizmetlerinin öncelenmesi kaçınılmazdır. Günümüzde sağlık hizmetlerinde öncelik belirlemede birey, toplum, politikacı, bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri oldukça önemlidir. Sağlık teknolojisi değerlendirme ve sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yöntemleri (QALY) sağlık hizmetlerinde öncelik belirlemenin teknik kısmını oluşturmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde anne ve çocuk sağlığı, anne ölüm hızının azaltılması, bebek sağlığının güçlendirilmesi ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele öncelikli olmak zorundadır. Bu çalışma, yazarın Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
  Похожие

  9902 РУБ.

 • Похожие

  1333.82 РУБ.

 • Похожие

  2550.83 РУБ.

 • Evlenen çiftler konum, yetki ve sorumluluklar bakımından evlilik öncesi hayatlarından farklı bir durumdadırlar. Aynı şekilde evliliği sona erenler de evlilik hayatlarından farklı bir duruma sahiptirler. Çünkü evlilik, birbirleriyle evlenen kadın ve erkeğe birtakım hak ve vazifeler getirdiği gibi, boşanma da boşanan taraflara hak ve görevler getirmektedir. Bunlar boşanmanın sonuçları olup en önemlileri iddet ve yeni bir evlilik yapma imkânının doğmasıdır. Hemen bütün hukuk sistemlerinin kabul ettiği ve bütün toplumlarda bulunan iddet, evliliği sona eren kadının ilk ve en önemli dinî ve hukukî görevidir. Bu görev yerine getirildiği takdirde en başta nesepler korunmuş olacaktır. İddet süresinde düşünüp taşınan eşler, pişmanlık duyuyorlarsa birbirleriyle; evliliklerini bitirmede kararlı iseler başka biriyle yeniden evlenebilirler. Yeni bir evlilik için boşanan kadının iddet başta olmak üzere uyması gereken yeni birtakım durumlar söz konusudur.
  Похожие

  7402 РУБ.

 • Похожие

  1772.05 РУБ.

 • Похожие

  1308.74 РУБ.

 • Vorson ve-009 Похожие

  417 РУБ.

 • Похожие

  1397.84 РУБ.

 • Похожие

  1319.3 РУБ.

 • Похожие

  2762.02 РУБ.

 • Fanline ve-1 Похожие

  2754 РУБ.

 • Bu İsrail Politikasının Kurucu Efsaneleri kitabının okuması ne dinî, ne de siyasî hiçbir karışıklık meydana getirmemelidir.Tevrat’ın ve "tarihî kitaplar"ın (özellikle Yeşu, Samuel ve Krallar kitaplarının) siyonist yorumunun tenkidi, hiçbir şekilde Kitab-ı Mukaddes’in bir küçümsenişi ve onun insanlaşma ve insanın ilâhi yüceliğe erişme destanı konusuna kendi payına getirdiği açıklamaların bir horlanışı şeklinde değerlendirilemez. Hazreti İbrahim’in kurbanı, insanın geçici içgüdülerini ve kırılgan muhakemelerini, bunları göreceleştiren kayıtsız şartsız değerler adına aşmasının, onların ötesine geçmesinin ebedî bir modelidir. Aynı şekilde Mısır’dan Çıkış da, bütün köleliklerden kurtulmanın, Allah’ın hürriyete doğru karşı durulmaz çağrısının sembolü olarak devam edecektir.Bizim reddettiğimiz nokta, bu metinlerin siyonist, kabileci ve milliyetçi okumalarıdır. Çünkü bu anlayış Allah’ın insanla, bütün insanlarla olan Ahdi ve herkesin kalbinde var oluşu gibi devâsâ bir düşünceyi basite indirgemek te ve bundan insanlık tarihinin şu en uğursuz fikrini çıkarmaktadır: Bütün hegemonyaları, bütün sömürgeleştirmeleri ve bütün katliâmları peşin peşin mazur ve hatta haklı gören, taraf tutan ve kısmî özellik taşıyan (ve bu haliyle bir put olan) bir Tanrı tarafından seçilmiş halk. Sanki dünyada, İbraniler’inkinden başka "Kutsal tarih" yok.Öyleyse sana kim suçlu? suçu kim işledi ya da kim suçluyor? Kim gerçeği görüyor ya da kim atmaya çalışıyor?
  Похожие

  2864 РУБ.

 • Похожие

  1617.61 РУБ.

 • Yoğun, sağlıksız, düzensiz, yasadışı kentleşme süreçleri, kentsel mekânda yapısal birtakım sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik büyük, orta ve küçük ölçekli müdahale biçimlerini, kentsel dönüşüm projelerini ortaya çıkarmıştır. Kentleşmeyi fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel düzeyde etkileyen kentsel dönüşüm süreçleri, dönüşüm projelerine karar verilmesi, projelerin planlanması, uygulanması, bu uygulamaların etkileri ve sonuçları gibi bir dizi aşamayı içermektedir. Projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen, bu aşamalarda yer alması gereken aktör grupları söz konusudur. Bu anlamda bu araştırma, yerel halkın, STK'ların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının önemli aktörler olarak projedeki ortaklık durumlarını, sürece katılım düzeylerini, süreçle ilgili bilgi, algı ve beklentilerini ve dolayısıyla da yeterli düzeyde bir katılım sağlanabilmesi için neler yapılması gerektiğini ortaya koyma amacındadır.Bundan hareketle çalışmada kentsel dönüşümde ortaklıklar, yönetişim, katılım gibi kavramlar ve bunlara ilişkin literatüre yer verilmiştir.Bu çerçevede, araştırma, söz konusu dönüşüm projesinde yönetişimci, katılımcı bir yaklaşımın sergilenmediğini ortaya koymaktadır.
  Похожие

  6789 РУБ.

 • Değişen ve gelişen Dünya değerleri içinde ortaya çıkan ve zamanla biçimlenen çocukluk anlayışı çocuğa özel tasarımları gündeme getirmiştir. Yaşam boyunca kullandığımız her objenin çocuk için de tasarlanma ihtiyacı ile yeni fikirler ve araştırmalar başlamıştır. Çocuğun doğumundan yetişkin bir birey olmasına kadar geçen süre içinde yaşadığı her türlü değişime uygun ve bu gelişimleri destekleyecek tasarımların yapılması sağlıklı bir nesil için önem arz etmektedir. Mobilya ve mekan bu tasarımların önemli başlıklarındandır. Yaşam kalitesini etkileyen bu tasarımlar çocuğun gelişimine bağlı olarak biçim ve içerik değişimine gitmektedir. Ayrıca teknolojik gelişmeler ile küreselleşmenin getirdiği yeniliklerin izleri bu tasarımlarda izlenmektedir. Bu eser, çocukluk kavramının ortaya çıkması ile başlayan çocuğu tanımaya yönelik bilimsel araştırmalar ve mobilya-mekan tasarımlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ile konutlardaki çocuk odası mekan tasarımlarının çocuğun büyüme süreci sırasında çocuk ile nasıl ilişkilendirilebileceğine dair tasarım önerilerini çizimler ile sunmaktadır.
  Похожие

  6714 РУБ.